Serwis kas i drukarek fiskalnych, kolektorów, metkownic, POS-ów

Zapewniamy kompleksowe usługi
w profesjonalnym wykonaniu

W naszej ofercie

FAQ - często zadawane pytania

1. Co należy zrobić, gdy obecny serwis nie istnieje lub nie może prowadzić usług serwisowych dla kasy rejestrującej?

Podatnik używający kasy korzysta wyłącznie z usług podmiotu prowadzącego serwis lub podmiotu prowadzącego serwis główny. Jeśli podatnik nie może korzystać z usług serwisowych obecnego podmiotu prowadzącego serwis może dokonać jego zmiany. Należy pamiętać, że podatnik dokonując zmiany serwisu jest zobowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania zmiany widnieje w wykazie serwisantów oraz powinien powiadomić o tym podmiot prowadzący serwis główny w terminie 5 dni od dnia dokonania tej zmiany.

2. Zagubiono książkę kasy rejestrującej. Czy można otrzymać jej duplikat?

W przypadku zagubienia książki kasy, podatnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy i wystąpić niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie jej duplikatu.

3. W jakim terminie należy zgłosić do urzędu skarbowego zmianę miejsca zamieszkania podatnika lub adresu siedziby podmiotu gospodarczego?

W przypadku używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy nastąpiła okoliczność skutkująca zmianę naczelnika urzędu skarbowego z powodu zmiany miejsca zamieszkania podatnika lub adresu siedziby podmiotu gospodarczego, podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności składa do właściwego po zmianie dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu zarejestrowania w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kas pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym.

4. Nastąpiła zmiana miejsca używania kasy rejestrującej. Co należy zrobić?

Podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii informuje o tym właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, składając aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy. Dokonanie zmiany należy również odnotować w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz dokonać zmianę zapisanych w pamięci kasy danych dotyczących adresu punktu sprzedaży pod którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.

5. W jakim terminie należy wykonać przegląd techniczny kasy rejestrującej?

Podatnik poddaje kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego jest liczony od dnia dokonania fiskalizacji lub dla kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest zobowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie przed dniem dokonania fiskalizacji. Należy wspomnieć, że podatnik używający kasy dokonuje sprawdzenia poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług, stawek podatku, waluty ewidencyjnej wraz z jej symbolem i wartością przelicznika, wskazań daty i czasu oraz właściwego przypisania nazw towarów i usług do stawek podatku lub zwolnienia od podatku. Każdą nieprawidłowość w pracy kasy podatnik niezwłocznie zgłasza podmiotowi prowadzącemu serwis. Przegląd techniczny pod rygorem nieważności może wykonać wyłącznie podmiot prowadzący serwis lub podmiot prowadzący serwis główny.

6. Czy obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej można wykonywać częściej niż co 2 lata?

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy może być wykonywany częściej niż co 2 lata. Należy pamiętać, że wykonany przegląd rozpoczyna nowy bieg terminu dwuletniego od jego wykonania.

7. Podczas zawieszonej działalności gospodarczej, czy należy wykonać przegląd techniczny kasy rejestrującej?

Podatnik nie dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pod warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji. Obowiązkowy przegląd techniczny dokonuje podatnik dopiero po wznowieniu działalności gospodarczej przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

8. Zapełniła się pamięć fiskalna kasy rejestrującej. Czy można ją wymienić?

W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w wyniku jej zapełnienia lub w wyniku jej uszkodzenia, wymiana ta jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny. O szczegółowe informacje dotyczące wymiany pamięci fiskalnej należy zwrócić się do serwisanta podmiotu prowadzącego serwis.

9. Czy po wymianie pamięci fiskalnej i ponownej fiskalizacji należy ją zgłosić do urzędu skarbowego?

Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik zapewnia dokonanie ponownej fiskalizacji oraz składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia dokonania fiskalizacji.

10. Czy wymiana pamięci fiskalnej przerywa bieg terminu następnego przeglądu technicznego?

Wymiana pamięci fiskalnej kasy rejestrującej i ponowna jej fiskalizacja przerywa bieg poprzedniego przeglądu technicznego dokonanego przed wymianą pamięci. Oznacza to, że następny termin wykonania przeglądu technicznego należy liczyć od dnia tej fiskalizacji.

11. Co należy zrobić podczas utraty kasy rejestrującej?

W przypadku utraty kasy podatnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od powzięcia informacji o utracie, powiadamia o tym właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży podatnik dołącza do powiadomienia potwierdzenie złożenia zawiadomienia o kradzieży wydane przez organ ścigania. W przypadku odzyskania utraconej kasy podatnik niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz poddaje kasę przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, przy czym ponowne rozpoczęcie prowadzenia ewidencji może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

12. Jak wyrejestrować kasę rejestrującą?

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tej kasy w trybie fiskalnym, podatnik wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny) oraz niezwłocznie przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, który należy złożyć wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Należy pamiętać również o sporządzeniu i złożeniu wraz z wyżej wymienionymi dokumentami wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.

13. Otrzymano kopię protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej sporządzonego przez serwis główny. Czy kasa rejestrująca jest już wyrejestrowana w urzędzie skarbowym?

W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy wystąpiły okoliczności, które wykonanie odczytu nie mogło być przeprowadzone przez podmiot prowadzący serwis, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas i złożenia go do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Wymieniamy pamięci fiskalne w kasach SHARP ER-A285P

Sprawdź ofertę

Zapoznaj się z ofertą na platformie B2B

Załóż konto, poczekaj na aktywację i zamawiaj produkty z udzielonym rabatem.

 

Wsparcie informatyczne dla firm i biura

DomenyCertyfikaty SSLHostingPoczta e-mailStrony internetoweWirtualny dysk w chmurzeWsparcie biura

Współpraca

Zachęcamy do współpracy serwisowej wszystkie firmy, które oczekują solidnych i rzetelnych usług serwisowych naprawianego sprzętu elektronicznego. Oferta skierowana jest do firm, które produkują lub importują sprzęt elektroniczny o wysokim standardzie i potrzebują zaplecza serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Jeśli spełniamy oczekiwania, pozostańmy w kontakcie, abyśmy mogli świadczyć usługi serwisowe i pomoc techniczną dla klientów jako autoryzowany serwis. Zapewniamy, że nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem są najlepsi na rynku.

 

Kontakt

Nasza misja

Nasza misja

Wspieramy wszystkich naszych partnerów, którzy inspirują nas do spełnienia się w roli serwisu na najwyższym standardzie przeprowadzanych usług. Nasza pasja napędza nas do zapewnienia profesjonalnego serwisu. Staramy się utrzymać kompleksowe rozwiązania na wielu płaszczyznach, zaczynając od diagnostyki usterki, po jej solidną naprawę, kończąc na dokładnym przetestowaniu naprawionego sprzętu elektronicznego.

Nasza wizja

Nasza wizja

Jesteśmy Serwisem Głównym dla urządzeń fiskalnych SHARP, ELCOM, EPSON, MERCURY 130F i ANDROS oraz partnerem serwisowym dla firm EPSON i ELCOM. Naprawiamy kolektory i czytniki marki CIPHERLAB, HONEYWELL oraz UNITECH, ale z pewnością nie zatrzymujemy się na tym. Pragniemy rozwijać świadczone usługi serwisowe również dla innych partnerów serwisowych i firm z branży elektronicznej. Obecnie, naprawa urządzeń fiskalnych, kolektorów i czytników, drukarek paragonowych oraz komputerów przemysłowych to tylko przedsionek tego, czym się zajmujemy. Z całą pewnością sprawdzimy się w naprawie w szerszej gamie urządzeń, gdzie nasze doświadczenie nie zawiedzie.

Wspieramy naszych partnerów na terenie całego kraju

Strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza akceptację warunków.

Polityka prywatności | Polityka cookies